بازیافت پلاستیک (جنبه اقتصادی)

بازیافت پلاستیک علاوه بر این که باعث حفظ محیط زیست میشود از نظر اقتصادی نیز خیلی میتواند درآمد زا باشد.

پلاستیک ها بسار حجیم هستند و فضای زیادی را اشغال میکنند و اگر ما بخواهیم پلاستیک ها را دفن کنیم حدود 30 متر مبرع زمین را اشغال میکنیم. در بازیافت پلاستیک ها واحد اندازه گیری تناژ میباشد. در خرید و فروش ضایعات پلاستیکی برای بازیافت مقدار تناژ  مورد توجه است نه صد یا دویست کیلو

از نظر زیست محیطی هم یک تن پلاستیک باعث ذخیره 2هزار پند نفت میشود.

.

 ضایعات پلاستیک سرمایه هستند و در کشور ما امسال که سال 1395 هستیم تقریبا یک تن ضایعات پلاستیک از نظر قیمت معادل هفتصد هزار تا یک میلیون تومان  است

که البته پلاستیک های مختلف ارزش متفاوتی دارن و این رقم به صورت کلی است

بازیافت پلاستیک

صاحبان مشاغل مربوط به بازیافت لاستیک ،میتوانند آگهی خود را در این وب سایت ثبت کنند!

 

ثبت آگهی رایگان